IBBK - Internetowa Baza Bibliografii Kolejowej
IBBK - Internetowa Baza Bibliografii Kolejowej.

Internetowa Baza Bibliografii Kolejowej - IBBK - to baza książek, czasopism i wydawnictw okolicznościowych związanych z szeroko pojętym kolejnictwem. W bazie tej staramy się zgromadzić podstawowe informacje o jak największej liczbie publikacji kolejowych. Każda publikacja jest opisana zarówno tytułem, autorem jak również słowami kluczowymi charakteryzującymi jej zawartość. Dzięki temu, można dość wyszukać większą liczbę publikacji poruszających podobny temat.

Bazę uporządkowaliśmy tworząc trzy stopnie:

  • Pozycje publikacji kolejowych - jest to zbiór pozycji książkowych, czasopism i różnych wydawnictw. Przechowujemy tytuł pozycji, autora pozycji, opis pozycji oraz słowa kluczowe opisujące pozycję publikacji kolejowej. Pozycją może być zarówno książka o tematyce kolejowej jak również czasopismo - np "Świat kolei". Do każdej pozycji przypisujemy typ, charakteryzujący daną publikację.
  • Wydania pozycji publikacji kolejowej - jest to zbiór wydań danej pozycji. Przyjmujemy, że zarówno książka jak czasopismo posiadają wydania. Książka może mieć jedno lub kilka wydań różniące się od siebie treścią, kolejne wydania czasopisma to kolejne numery np. "Świata kolei" z kolejnych miesięcy i lat. Wydanie pozycji scharakteryzowane jest w bazie przez nazwę wydania (np "wydanie II" lub numer kolejny czasopisma - 3/2009), datę wydania, wydawnictwo, miejsce wydania, liczbę stron wydania, krótki opis wydania.
  • Tytuły wydania pozycji - to z kolei zbiór poszczególnych tytułów składających się na dane wydanie pozycji - w przypadku książki, tytuły to po prostu kolejne rozdziały, natomiast w przypadku czasopisma - tytuły to artykuły zamieszczone w konkretnym wydaniu (numerze) pozycji publikacji kolejowej. W bazie tytułów przechowyjemy tytuł rozdziału czy artykułu, autora, numer pierwszej strony tytułu, opis, słowa kluczowe charakteryzujące zawartość.

Dzięki takiej organizacji zbioru, jesteśmy w stanie dość dokładnie scharakteryzować każdą pozycję publikacji kolejowej wprowadzoną do bazy, co umożliwia następnie dość łatwe jej odszukanie przy wykorzystaniu wyszukiwarki IBBK.

Oddzielnie od zbioru pozycji funkcjonuje baza aktualności kolejowych. Obecnie każdy tzw. news kolejowy opublikowany na stronach infrastruktura.org jest związany z tytułem pozycji publikacji kolejowej. Dzięki temu w prosty sposób można zweryfikować informacje zawarte w newsie u źródła - odszukując dane w tytule pozycji na podstawie którego powstał news.

IBBK - baza pozycji publikacji kolejowej jest może na pierwszy rzut oka mało związana z tematem infrastruktury kolejowej, lecz wykorzystując funkcjonalności wyszukiwarki działu IBBK, można szybko znaleźć informacje o danym elemencie infrastruktury kolejowej. Właśnie to szybkie wyszukiwanie pozycji i tytułów według tematów kolejowych (po słowach kluczowych) było podstawowym czynnikiem, który wpłynął na decyję o włączeniu IBBK do serwisu. Mamy nadzieję że dzięki zgromadzonym danym, ułatwimy poszukiwania informacji o kolejnictwie - zapraszamy do wertowania wirtualnych kart bibliotecznych naszej Internetowej Bazy Bibliografii Kolejowej.
Więcej informacji o funkcjonalnościach dostępnych na tej i innych stronach możecie znaleźć w systemie pomocy serwisu - ikona przedstawiająca biały znak zapytania na niebieskim tle, znajdująca się w prawym górnym rogu strony, pod logiem SMTS, jest linkiem do strony opisującej jak korzystać z funkcji serwisu.