Nazwa typu obiektu Opis typu obiektu  
  Brak danych o obiekcie Obiekt co do którego ekipa serwisu infrastruktura.org posiada szczątkowe, niepełne informacje lub brak jest wiedzy co do przeznaczenia funkcjonalnego.   
  Budynek dworca kolejowego Budynek dworca bądź przystanku osobowego w którym dokonuje się odprawa podróżnych w ruchu pasażerskim. Budynek może być zintegrowany z magazynem przesyłek towarowych.   
  Wieża ciśnień Wieża ciśnień typu...   
  Parowozownia wachlarzowa Budynek parowozowni wachlarzowej wraz z budynkami towarzyszącymi tworzącymi zwartą bryłę oraz z obrotnicą.   
  Budynek dworca - typ "Słonecznik" Budynek dworca w stylu pruskim, zbudowany z brunatnej cegły, zwykle składający się z trzech części oraz magazynu dołączonego do głównej bryły. Jedna część dedykowana jest do obsługi ruchu pasażerskiego, poprzecznie do pozostałych ustawiona główna część budynku - część komunikacyjna oraz trzecia część mieszkalna dla pracowników stacji. W różnych wariacjach do budynku dworca od strony peronu dobudowane jest mniejsze lub większe pomieszczenie dyżurnego ruchu. Budynek przykryty jest dwuspadowym dachem z naczółkami, na kalenicach ustawione metalowe zdobienia (metalowa kula na nóżce). Dach jest podtrzymywany drewnianymi, wygiętymi łukowo belkami z oszczędnymi zdobieniami snycerskimi. Wzorcowy dworzec tego typu to nieistniejący już budynek stacji Słonecznik na nieistniejącej linii Ostróda - Morąg. Budynki tego typu występują w wielu odmianach i wariacjach, często są otynkowane gdzie różnokolorowy tynk dodatkowo zdobi bryłę dworca.   
  Zegar kolejowy Wszelkiego rodzaju stare zegary kolejowe, montowane na elewacjach budynków kolejowych oraz na słupach i innych konstrukcjach kolejowych.   
  Budynek dworca - typ "Słonecznik" - wersja minimum Budynek dworca w typie "Słonecznik", bez przybudówek w postaci pomieszczenia dyżurnego ruchu i magazynu towarowego   
  Budnek dworca - typ "Słonecznik", podtyp minimum + magazyn towarowy Budynek dworca w typie "Słonecznik", bez przybudówki pomieszczenia dyżurnego ruchu ale z dobudowanym magazynem towarowym.   
  Budynek dworca - typ "Słonecznik" - wersja midi (magazyn+zawiadowca) Budynek dworca w typie "Słonecznik" z dobudowanym magazynem towarowym i oddzielną dobudówką - pomieszczeniem dla zawiadowcy stacji (bez względu na wielkość pomieszczenia).