Nazwa typu wydarzenia Opis typu wydarzenia  
  Wydarzenie nieokreślone
• wydarzenie dotyczy: wydarzenie nieokreślone
Wydarzenie nieokreślone  
  Zmiana nazwy miejsca IBIK
• wydarzenie dotyczy: miejsc IBIK
Zmiana nazwy własnej miejsca IBIK (także moment istnienia innej nazwy własnej w stosunku do obecnej - np. informacja znaleziona w rozkładzie jazdy a brak jest informacji o konkretnej dacie zmiany nazwy).  
  Otwarcie posterunku technicznego
• wydarzenie dotyczy: miejsc IBIK
Wydarzenie otwarcia posterunku technicznego dla ruchu (bez sprecyzowania typu ruchu - należy to określić w opisie wydarzenia).  
  Zamknięcie posterunku technicznego
• wydarzenie dotyczy: miejsc IBIK
Zamknięcie posterunku technicznego dla celów ruchowych (typ ruchu określony w opisie zdarzenia).  
  Fizyczna likwidacja posterunku technicznego
• wydarzenie dotyczy: miejsc IBIK
Rozbiórka, likwidacja fizyczna posterunku technicznego (wydarzenie dotyczy całego posterunku technicznego - likwidację poszczególnych urządzeń lub budynków posterunku technicznego należy określić innym wydarzeniem).  
  Przebudowa / modernizacja miejsca IBIK
• wydarzenie dotyczy: miejsc IBIK
Wydarzenie opisujące przebudowę lub modernizację posterunku technicznego - dla przebudowy / modernizacji poszczególnych urządzeń lub budynków należy wybrać inny typ wydarzenia historycznego (zakres przebudowy lub modernizacji określony w opisie wydarzenia).  
  Otwarcie obiektu miejsca IBIK
• wydarzenie dotyczy: miejsc IBIK
Wybudowanie i oddanie do eksploatacji danego obiektu miejsca IBIK (szczegółowy opis należy zawrzeć w opisie wydarzenia).  
  Zamknięcie obiektu miejsca IBIK
• wydarzenie dotyczy: miejsc IBIK
Zamknięcie obiektu dla użytkowania, obiekt nie uległ fizycznej likwidacji, także zmiana funkcji obiektu na poza kolejową (szczegóły należy zamieścić w opisie wydarzenia).  
  Fizyczna likwidacja obiektu miejsca IBIK
• wydarzenie dotyczy: miejsc IBIK
Rozbiórka (fizyczna likwidacja) obiektu miejsca IBIK (szczegóły należy umieścić w opisie wydarzenia).  
  Przebudowa / modernizacja / modyfikacja obiektu miejsca IBIK
• wydarzenie dotyczy: miejsc IBIK
Wydarzenie opisujące przebudowę lub modernizację obiektu miejsca IBIK (zakres przebudowy lub modernizacji określony w opisie wydarzenia).  
  Przywrócenie ruchu kolejowego
• wydarzenie dotyczy: linii kolejowej
Moment przywrócenia ruchu kolejowego na linii związanej z miejscem IBIK, pociągi zaczynają kursować do danego miejsca IBIK (bez rozróżnienia typów ruchu kolejowego - brak informacji o przywróceniu poszczególnych typów ruchu kolejowego).  
  Przywrócenie ruchu pasażerskiego
• wydarzenie dotyczy: linii kolejowej
Moment przywrócenia ruchu pasażerskiego na linii kolejowej związanej z miejscem IBIK, pociągi kursują do danego miejsca IBIK, tylko ruch pasażerski.  
  Przwrócenie ruchu towarowego
• wydarzenie dotyczy: linii kolejowej
Moment przywrócenia ruchu towarowego na linii kolejowej związanej z miejscem IBIK, pociągi kursują do miejsca IBIK, tylko ruch towarowy.  
  Przywrócenie użytkowania obiektu miejsca IBIK
• wydarzenie dotyczy: miejsc IBIK
Moment przywrócenia użytkownika obiektu miejsca IBIK (bez przebudowy i modernizacji - przywrócenie użytkowania w zakresie z przed zamknięcia obiektu).  
  Otwarcie linii kolejowej do użytku publicznego
• wydarzenie dotyczy: linii kolejowej
Wydarzenie określa moment oddania linii kolejowej do użytku publicznego bez określenia typu ruchu (ruch pasażerski, towarowy czy techniczny).  
  Przekazanie do eksploatacji nowego taboru
• wydarzenie dotyczy: wydarzenie nieokreślone
Przekazanie do codziennej eksploatacji nowego taboru (lokomotywy, zespołu trakcyjnego lub wagonu)  
  Wstrzymanie ruchu kolejowego
• wydarzenie dotyczy: linii kolejowej
Wstrzymanie ruchu kolejowego (pasażerskiego i towarowego) na linii kolejowej.  
  Przebudowa / modernizacja linii kolejowej
• wydarzenie dotyczy: linii kolejowej
Wydarzenie dotyczy linii kolejowej, jej przebudowy lub modernizacji.  
  Budowa linii kolejowej
• wydarzenie dotyczy: linii kolejowej
Typ wydarzenia grupujący wszystkie wydarzenia historyczne związane z budową linii kolejowej do jej otwarcia (lub uruchomienia ruchu technicznego)