Numer D29
linii
Numer Infra
linii
Relacja
Opis linii
 
  209 1209 Brodnica - Bydgoszcz Wschód Nawigator linii kolejowej - spis miejsc