141 -> Katowice Ligota - Gliwice
Km.   Nazwa miejsca   Typ
0,000 rekord nieaktywny Katowice Ligota
miejsce styczne z liniami : 139  •  140  •  142  
  Brak danych o miejscu
1,999 rekord nieaktywny Panewnik
miejsce styczne z liniami : 171  •  896  •  897  
  Brak danych o miejscu
5,025 rekord nieaktywny Radoszowy
miejsce styczne z linią : 651  
  Brak danych o miejscu
7,020 rekord nieaktywny Ruda Kochłowice
miejsce styczne z liniami : 164  •  187  
  Brak danych o miejscu
10,386 rekord nieaktywny Ruda Wirek     Brak danych o miejscu
13,396 rekord nieaktywny Ruda Bielszowice
miejsce styczne z linią : 894  
  Brak danych o miejscu
16,681 rekord nieaktywny Zabrze Makoszowy
miejsce styczne z liniami : 149  •  893  
  Brak danych o miejscu
17,960 rekord nieaktywny Zabrze Makoszowy Kopalnia
miejsce styczne z liniami : 672  •  677  
  Brak danych o miejscu
18,811 rekord nieaktywny Zabrze Makoszowy Kopalnia PO
miejsce styczne z linią : 893  
  Brak danych o miejscu
21,250 rekord nieaktywny Gliwice Sośnica
miejsce styczne z liniami : 166  •  200  
  Brak danych o miejscu
25,564 rekord nieaktywny Gliwice
miejsce styczne z liniami : 137  •  147  •  168  •  200  
  Brak danych o miejscu