301 -> Opole Główne - Namysłów
Km.   Nazwa miejsca   Typ
0,057 rekord nieaktywny Opole Główne
miejsce styczne z liniami : 132  •  144  •  280  •  300  
  Brak danych o miejscu
2,203 rekord nieaktywny Bolko
miejsce styczne z liniami : 144  •  300  
  Brak danych o miejscu
5,569 rekord nieaktywny Opole Gosławice     Brak danych o miejscu
12,491 rekord nieaktywny Kotórz Mały     Brak danych o miejscu
15,081 rekord nieaktywny Osowiec Przystanek     Brak danych o miejscu
17,560 rekord nieaktywny Osowiec Śląski     Brak danych o miejscu
19,747 rekord aktywny Jełowa
miejsce styczne z linią : 293  
  Stacja
25,883 rekord nieaktywny Mańczok     Brak danych o miejscu
30,240 rekord aktywny Murów     Stacja
33,099 rekord nieaktywny Okoły     Brak danych o miejscu
40,012 rekord nieaktywny Pokój     Brak danych o miejscu
46,094 rekord aktywny Dąbrowa Namysłowska     Stacja
50,382 rekord nieaktywny Biestrzykowice     Brak danych o miejscu
52,507 rekord aktywny Jastrzębie Śląskie     Stacja
56,529 rekord nieaktywny Ziemiełowice     Brak danych o miejscu
59,939 rekord aktywny Namysłów
miejsce styczne z liniami : 143  •  307  
  Stacja