725 -> Gdynia Główna Osobowa - Gdynia Port GPB
Km.   Nazwa miejsca   Typ
0,000 rekord nieaktywny Gdynia Główna Osobowa
miejsce styczne z liniami : 201  •  202  •  250  •  746  •  960  •  962  
  Brak danych o miejscu
1,120 rekord nieaktywny Gdynia Port GPA
miejsce styczne z linią : 201  
  Brak danych o miejscu
2,444 rekord nieaktywny Gdynia Port GPB
miejsce styczne z liniami : 201  •  746  
  Brak danych o miejscu