911 -> Bernadczyzna - Oskierki
Km.   Nazwa miejsca   Typ
-0,403 rekord nieaktywny Bernadczyzna
miejsce styczne z linią : 31  
  Brak danych o miejscu
4,559 rekord nieaktywny Oskierki
miejsce styczne z linią : 912  
  Brak danych o miejscu