929 -> Papiernia - Krzywólka 1
Km.   Nazwa miejsca   Typ
0,050 rekord nieaktywny Papiernia
miejsce styczne z liniami : 39  •  517  
  Brak danych o miejscu
0,685 rekord nieaktywny Białystok JW 157     Brak danych o miejscu
5,300 rekord nieaktywny Krzywólka 2     Brak danych o miejscu
6,752 rekord nieaktywny Krzywólka 1     Brak danych o miejscu