IARJ - Internetowe Archwium Rozkładów Jazdy
IARJ - Internetowe Archiwum Rozkładów Jazdy.

Internetowe Archiwum Rozkładów Jazdy to zbiór skanów tabel Sieciowych Rozkładów Jazdy PKP. Prócz tabel skanujemy także zwykle skorowidze stacji dla każdego SRJP oraz legendę znaków wykorzystywanych w tabelach RJ. Każda tabela uzyskuje powiązanie z miejscem IBIK, tak aby łatwo było przejść do archiwum rozkładów jazdy ze stron opisujących dane miejsce. Trzymamy się tutaj sztywnej zasady, że wiążemy tabelę z danym miejscem w bazie IBIK tylko wtedy gdy dane miejsce występuje w tabeli RJ i nie jest w niej opisane kursywą (co w tabelach RJ oznacza stacje i przystanki nie będące bezpośrednio powiązane z daną linią do której odnosi się rozkład jazdy).

Co mają wspólnego rozkłady jazdy z infrastrukturą kolejową? Dlaczego publikujemy je na łamach naszego serwisu?

Przede wszystkim chyba dlatego, że rozkłady jazdy to moje skrzywienie, mój konik, mógłbym godzinami siedzieć i przeglądać pożółkłe karty, na których zapisana jest historia polskiego kolejnictwa. Mógłbym godzinami próbować zdążyć na pociąg, który odjechał dziesięć, dwadzieścia a nawet pięćdziesiąt lat temu - tak mówią o mnie znajomi, którzy nie są miłośnikami kolejnictwa - normalni ludzie, dla których pociąg jest tylko środkiem transportu. Przez wiele lat zbierałem rozkłady jazdy, marząc o miejscu gdzieś w internecie, gdzie mógłbym przejrzeć historię rozkładową np. mojej ukochanej linii z Kłodzka przez Duszniki Zdrój do Kudowy. Tak właśnie pojawił się pomysł z internetowym archiwum rozkładów jazdy. Jeszcze na serwerze kolej.pl, kiedy infrastruktura była działem tegoż serwera, poczyniłem pierwsze próby - przepisywanie tabel rozkładów jazdy i wyświetlanie ich w postaci tabel na stronie. Żmudna to była praca i mało efektywna, zwłaszcza przy bardziej skomplikowanych tabelach. Po wielu próbach doszedłem w końcu do wniosku, że najlepszą formą publikacji będą jednak skany tabel - stąd też w bazie IARJ wszystkie tabele to skany w formacie JPG. W trakcie dalszych prac nad rozwojem całego projektu pojawiły się możliwości powiązania w całość materiałów dotyczących miejsc kolejowych z archiwalnymi tabelami rozkładów jazdy dla tychże miejsc i tak IARJ stał się pełnoprawną częścią serwisu infrastruktura.org.

Ostatecznie można przecież przyjąć, że rozkład jazdy jest pewnego rodzaju graficzną formą reprezentacji infrastruktury kolejowej ;-).