Administracja serwisu - Strona główna

Administracja serwisu.

Kim jesteśmy, my administratorzy serwisu, co robimy, jakie mamy zadania?

Na samym początku, jeszcze w ramach serwisu kolej.pl, byłem sam - jako redaktor działu poświęcontego infrastrukturze kolejowej. Bardzo szybko udało się skrzyknąć niewielką grupkę osób, która wędrowała żelaznymi szlakami i dokumentowała stan infrastruktury kolejowej. Tak pojawiła się "ekipa" infrastruktury ;-).

Z początku poczynaliśmy sobie bardzo nieporadnie, dokumentacja była tworzona ad hoc przy okazji jakiś wyjazdów służbowych, rodzinnych, urlopowych - nie mieliśmy wypracowanego standardowego sposobu postępowania przy gromadzeniu danych. Po wielu latach doszliśmy do pewnych wniosków...

Każda z osób współtworząca serwis infrastruktura.org ma oczywiście swój sposób patrzenia na obiekty infrastruktury kolejowej - każde z nas robi zdjęcia wykorzystując swoje umiejętności, styl. Staramy się jednak aby zdjęcia przedstawiały jak najwięcej z charakteru obiektów, które identyfikujemy w terenie. Po powrocie z terenu następuje żmudny proces obróbki zgromadzonego materiału - przede wszystkim wprowadzenie zdjęć i ich opisów do bazy danych, wprowadzenie opisu miejsca oraz relacji z wizyty bądź innych informacji historycznych. W przypadku działów bibliografii oraz rozkładów jazdy to niestety, ale wprowadzamy dane w miarę posiadanego wolnego czasu. Bibliografię uzupełniamy gdy ktoś z nas zakupi jakąś ciekawą pozycję, bądź przeczyta gdzieś w zaciszu biblioteki. Rozkłady jazdy opracowujemy tak naprawdę przy okazji opisywania kolejnych miejsc IBIK, traktując tabele RJ jako uzupełnienie wiedzy o konkretnych miejscach kolejowych.

Są pośród nas ludzie, którzy dostarczają tylko materiałów fotograficznych i relacji z wizyt, są ludzie którzy zajmują się analizą niezgłębionych powiązań pomiędzy liniami kolejowymi i łącznicami zgromadzonymi w dokumencie D29, są też i tacy, którzy dostarczają newsów kolejowych mając dostęp do wydań prasy lokalnej, która często publikuje ciekawe informacje związane z lokalnym ruchem kolejowym. Ponieważ sam serwis jako oprogramowanie potrzebuje także i sił programistycznych - pośród "ekipy" infrastruktury.org znajdują się także osoby pracujące nad schematem bazy danych serwisu oraz kodem systemu obsługującego całość strony..., jak widać ludzie z różnymi zainteresowaniami, różnych profesji współpracują przy tworzeniu bazy danych o infrastrukturze kolejowej. Niestety ciągle nas za mało... stąd też nasze otwarte zaproszenie do wszystkich, którzy są w stanie poświęcić nieco czasu zarówno na wypady terenowe czy to z aparatem w celu dokumentowania obiektów kolejowych czy to w zacisze bibliotek i archiwów aby zgromadzić nieco wiedzy historycznej - po prostu do wszystkich, którzy kochają kolej i chcieliby współtworzyć serwis infrastruktura.org - zapraszamy, budujmy razem serwis, bazę danych infrastruktury kolejowej w Polsce.