IBBK - Lista typów pozycji bibliografii kolejowej
nazwa typu pozycji opis  
  książka ddddd  
  miesięcznik Czasopismo wydawane raz na miesiąc.  
  dwumiesięcznik Czasopismo wydawane raz na dwa miesiące.  
  kwartalnik Czasopismo wydawane raz na kwartał.  
  wydawnictwo okolicznościowe Publikacja wydana z okazji jakiegoś wydarzenia.  
  informacja serwisu infrastruktura.org Informacja własna serwisu infrastruktura.org przygotowana na podstawie źródeł własnych bądź innych publikacji książkowych lub prasowych.  
  dziennik Publikacja wydawana codziennie  
  tygodnik Publikacja wydawana raz na tydzień  
  magazyn Pozycja wydawana nieregularnie, pod tym samym tytułem, więcej niż jeden raz  
  dwutygodnik Pozycja cykliczna, ukazująca się raz na dwa tygodnie.  
  strona WWW źródłem informacji jest strona WWW.  
  periodyk Pozycja, która nie ukazywała się cyklicznie lub nie posiadamy danych o cyklu ukazywania się.