Nazwa typu miejsca Opis typu miejsca  
  Brak danych o miejscu
• grupa typu miejsca - nieokreślona
Typ miejsca stosowany w przypadku gdy ekipa serwisu infrastruktura.org posiada szczątkowe, niepełne dane dotyczące miejsca.  
  Bocznica stacyjna
• posterunki ruchu - obsługa techniczna
???  
  Bocznica szlakowa
• posterunki ruchu - obsługa techniczna
???  
  Ładownia publiczna
• posterunki ruchu - obsługa towarowa
Miejsce w którym prowadzi się tylko odprawę towarów.  
  Ładownia publiczna i przystanek osobowy
• posterunki ruchu - obsługa pasażerska
Miejsce w którym prowadzi się odprawę towarów oraz odprawę podróżnych.  
  Mijanka, ładownia i przystanek osobowy
• posterunki ruchu - obsługa pasażerska
Mijanka na której prowadzi się odprawę towarów oraz odprawę podróżnych.  
  Mijanka
• posterunki ruchu - obsługa techniczna
Mijanka na szlaku jednotorowym, gdzie może nastąpić wymijanie bądź wyprzedzanie pociągów. W miejscu tym nie prowadzi się odprawy pasażerskiej i towarowej.  
  Mijanka i przystanek osobowy
• posterunki ruchu - obsługa pasażerska
Mijanka prowadząca tylko odprawę pasażerską.  
  Posterunek odgałęźny i przystanek służbowy
• posterunki ruchu - obsługa techniczna
Miejsce w którym znajduje się posterunek odgałęźny oraz przystanek, na którym nie prowadzi się odprawy pasażerów, przystanek wykorzystywany jest tylko do celów służbowych.  
  Posterunek odstępowy, ładownia i przystanek osobowy
• posterunki ruchu - obsługa pasażerska
Posterunek odstępowy na którym prowadzi się odprawę towarów i odprawę pasażerów.  
  Posterunek odstępowy i przystanek służbowy
• posterunki ruchu - obsługa techniczna
Posterunek odstępowy w którym nie prowadzi się odprawy towarów i pasażerów, przystanek wykorzystywany jest tylko do celów służbowych.  
  Posterunek bocznicowy szlakowy i przystanek osobowy
• posterunki ruchu - obsługa pasażerska
Posterunek bocznicowy przy którym zlokalizowany jest przystanek prowadzący odprawę pasażerów  
  Posterunek bocznicowy stacyjny
• posterunki ruchu - obsługa techniczna
Posterunek bocznicowy zlokalizowany w obrębie stacji  
  Posterunek odgałęźny, przystanek osobowy i ładownia
• posterunki ruchu - obsługa pasażerska
Posterunek odgałęźny przy którym prowadzi się odprawę osób i towarów w ruchu pasażerskim i towarowym.  
  Przystanek osobowy w kolejowej komunikacji autobusowej
• posterunki ruchu - obsługa pasażerska
Miejsce w którym zlokalizowano przystanek autobusowy dla kolejowej komunikacji autobusowej (KKA).  
  Przystanek osobowy publiczny
• posterunki ruchu - obsługa pasażerska
Miejsce w którym prowadzi się odprawę osób w ruchu pasażerskim, brak jest obsługi technicznej ruchu kolejowego, może istnieć obsługa handlowa (np. kasy biletowe).  
  Przystanek osobowy i posterunek odstępowy
• posterunki ruchu - obsługa pasażerska
Miejsce w którym znajduje się przystanek osobowy (prowadzi się odprawę podróżnych w ruchu pasażerskim) oraz znajduje się obsługa techniczna posterunku odstępowego.  
  Posterunek odgałęźny i mijanka
• posterunki ruchu - obsługa techniczna
Miejsce w którym znajduje się posterunek odgałęźny oraz zlokalizowana jest mijanka gdzie można dokonać wymijania bądź wyprzedzania pociągów. Nie prowadzi się odprawy osób i towarów.  
  Przystanek osobowy i posterunek odgałęźny,
• posterunki ruchu - obsługa pasażerska
Miejsce w którym zlokalizowano przystanek osobowy gdzie możliwa jest odprawa osób w ruchu pasażerskim oraz znajduje się posterunek odgałęźny wraz z obsługą techniczną.  
  Przystanek osobowy i grupa torów towarowych
• posterunki ruchu - obsługa pasażerska
Miejsce w którym znajduje się przystanek osobowy, gdzie możliwa jest odprawa osób w ruchu pasażerskim, układ torowy miejsca jest wzbogacony o dodatkowe tory do obsługi ruchu towarowego.  
  Punkt przeładunkowy
• posterunki ruchu - obsługa towarowa
Miejsce, w którym odbywa się przeładunek towarów z/na kolej.  
  Skrzyżowanie torów w jednym poziomie
• inne miejsca IBIK
Skrzyżowanie torów w jednym poziomie (bez możliwości przejazdu z jednego toru na drugi).  
  Przepust
• obiekty inżynierskie
Przepust kolejowy, tor idzie górą.  
  Wiadukt kolejowy i most
• obiekty inżynierskie
Wiadukt kolejowy w połączeniu z mostem, tory ułożone na górze, przechodzą nad drogą jezdną i ciekiem wodnym  
  Skrzyżowanie torów w wielu poziomach
• obiekty inżynierskie
Wiadukt kolejowy gdzie tory kolejowe ułożone na i pod wiaduktem (możliwe ułożenie torów w wielu poziomach).  
  Stacja
• posterunki ruchu - obsługa pasażerska
Stacja gdzie prowadzona jest odprawa osób i towarów, bądź tylko osób, istnieje obsługa techniczna ruchu kolejowego.  
  Stacja handlowa i przystanek osobowy,
• posterunki ruchu - obsługa pasażerska
Stacja prowadząca odprawę towarów (wraz obsługą techniczną ruchu kolejowego) oraz przystanek osobowy prowadzący odprawę osób w ruchu pasażerskim (bez obsługi technicznej ruchu pasażerskiego, możliwa obsługa handlowa - np. kasy biletowe).  
  Stacja techniczna
• posterunki ruchu - obsługa techniczna
Stacja techniczna służąca obsłudze ruchu kolejowego, brak odprawy osób i towarów.